Marcel Vis

Service Delivery Medewerker

Hallo, ik ben Marcel. Welkom op mijn online CV. Leer meer over mij, of download meteen mijn CV.

Wie is Marcel?

Geboren in Vlaardingen, woon ik ondertussen zo’n 20 jaar in Best, ben ik 16 jaar getrouwd met Elsbeth en heb ik 10 jaar samen met haar een dochter Daniëlle.

Als geboren Hollander, voel ik mij thuis in het Brabantse Best. Een onderdeel zijn van de samenleving waar ik woon vind ik belangrijk. Daarom zet ik me buiten werktijd ook in voor het bewonersoverleg, de sportvereniging- en de school van mijn dochter. Pas als je meedoet krijg je inzicht in hoe zaken lopen en kun je ook een positieve invloed hebben op het resultaat.

Vanaf kind af aan, ben ik gefascineerd van treinen. Of dit nou het bezoeken van evenementen is, het fotograferen van treinen of het reizen met de trein is. Na mijn jeugd ben ik me meer gaan interesseren in de ontwikkeling van de trein in onze maatschappij. De ontwikkeling van de spoorwegen hebben onze maatschappij, leefomgeving en welvaart enorm beïnvloed.

Een van mijn andere bezigheden in mijn vrije tijd is fotografie. Mijn fototoestel ging al jaren mee als ik de treinen opzocht. Tegenwoordig gaat de camera standaard mee om foto’s te maken bij een buurtfeest of bij een sport- of schoolevenement van mijn dochter. Deze foto’s worden dan gedeeld binnen mijn netwerk van familie, school of sportvereniging. Uiteraard gaat de camera ook mee op vakanties en dagjes uit met de familie.

Visie op werk

Begonnen als een ICT-engineer, heb ik mij ontwikkeld tot een Service Delivery Medewerker en een Project Medewerker voor ICT-projecten binnen organisaties. Voorbeelden daarvan zijn mijn functies als Change Manager bij Vion of Service Delivery Medewerker bij Alliance Healthcare.

Door ervaring heb ik geleerd, dat het hebben van de juiste informatie niet alleen van essentieel belang is om primaire bedrijfsdoelen te halen, maar ook om interne bedrijfsprocessen goed te laten verlopen en om klanten breder te kunnen ondersteunen in de relatie leverancier & klant. Het verzamelen, standaardiseren en structuren van data, het analyseren en beschrijven van processen, procedures en werkinstructies (kwaliteitsbeheer) en het presenteren van informatie (content management) zijn aspecten die ik belangrijk maar ook heel erg interessant vind.

Mijn persoonlijke kenmerken die mij typeren zijn onder andere proactief en servicegericht handelen, gestructureerd en zorgvuldig werken en analytisch denken.

Ik ben op zoek naar een functie waarbij deze aspecten een belangrijke rol hebben. Bij voorkeur maak ik daarbij gebruik van mijn kennis van en ervaring met de ITIL-processen, kwaliteitsbeheer, projectondersteuning en content managementsystemen als SharePoint.

Ervaring

Curriculum Vitae

Ervaring

Curriculum Vitae

Ad Hoc Customer Care Center, Den Bosch 2017 – heden
IT Manager

Bij Ad Hoc ben ik als IT Manager verantwoordelijk voor de gehele IT omgeving.

 • Netwerk-, Server- en Werkplekbeheer
 • Office 365 omgeving inclusief het bouwen van een SharePoint omgeving
 • Applicatie beheerder van VocalCom/Hermes.NET (call center software)
 • Rapportage vanuit VocalCom naar het Project Mangement

Vion Food Group, Boxtel (via The Talent Recruiters) 2016 – 2017
ITIL Change Manager

Voor de IM&T afdeling ben ik verantwoordelijk voor:

 • Het administreren en registreren van niet-standaard Changes en Projecten.
 • Het monitoren van de voortgang van niet-standaard Changes en Projecten.
 • Het rapporteren van Changes en Projecten aan het Management.

Alliance Healthcare, Veghel (via G-Nius) 2015 – 2016
Service Delivery Medewerker

Als Service Delivery Medewerker was ik verantwoordelijk voor het verbeteren van de Servicedesk.

 • Ik heb geadviseerd over de bezetting en rolverdeling op de Servicedesk.
 • Op SharePoint heb ik teamsites ingericht waar de verschillende ICT-teams hun informatie en documentatie met elkaar kunnen delen.

Voor het inrichten van het nieuwe Service Management Tool “ServiceNow” heb ik:

 • Samen met de opdrachtgever – Boots UK – een inventarisatie gemaakt van de benodigde functionaliteiten, zodat de Nederlandse organisatie gebruik kan maken van de Engelse omgeving van deze management tool.
 • Een inventarisatie gemaakt van o.a. de diensten en configuratieitems die in de tool geregistreerd moeten worden en van de medewerkers en teams die de tool gaan gebruiken.

Philips, Eindhoven (via G-Nius) 2013 – 2014
Project Medewerker

Voor het “Decommissioning & Rationalization” project heb ik in teamverband het IT-serverlandschap inzichtelijk gemaakt, met als doel het aantal servers te reduceren om zo kosten te kunnen besparen. De werkzaamheden bestonden uit:

 • Het zoeken naar en benaderen van server- en applicatie-eigenaren.
 • Met deze eigenaren de benodigde informatie opvragen en bespreken.
 • Het ondersteunen van de eigenaren bij het zoeken van de juiste informatie.
 • De gevonden informatie registreren.
 • Dagelijks overleggen met en rapporteren aan de projectleider over de voortgang van het project volgens de Agile/Scrum methodiek.

Gebr. Van der Donk, Oss (via Link-IT) 2012
SharePoint Consultant

Op een nieuw opgeleverde SharePoint Online omgeving heb ik de inrichting gemaakt voor de teamsites volgens de wensen van de klant.


Getronics, Eindhoven
Project Medewerker Informatievoorziening Intranet 2010 – 2011

Als initiatiefnemer ben ik betrokken geweest bij het realiseren van een nieuw klantinformatiesysteem op basis van de ITIL-processen en de binnen Getronics gehanteerde dienstenframewerk FRW. In dit systeem, dart deel uit maakt van het kwaliteitssysteem op een SharePoint platform, wordt alle relevante klantinformatie opgeslagen.

 • Samen met een verbeterteam en projectmanagent ben ik in gesprek gaan met de betrokken afdelingen om zo specificaties en functionaliteit vast te kunnen leggen.
 • Ik heb het ontwerp uitgewerkt aan de hand van de vastgestelde specificaties en functionaliteiten en passend binnen het kwaliteitssysteem, op basis van mijn eerste ontwerp die ik in de periode 2006-2010 als content beheerder heb gemaakt.
 • Ik heb het ontwerp in SharePoint realiseren door gebruik te maken van de standaard functionaliteit van SharePoint aangevuld met HTML, XML en InfoPath.
 • Ik heb het klantinformatiesysteem gedocumenteerd en aan de kwaliteitsafdeling overgedragen.

Getronics, Eindhoven
Project Coördinator Intranet Migratie 2010

Binnen de eigen bedrijfseenheid heb ik de intranetmigratie van SharePoint 2003 naar SharePoint 2007 coördineert. Daarbij moest een nieuwe intranetomgeving gemaakt worden die aansloot op de nieuwe bedrijfsorganisatie.

 • Ik heb een inventarisatie gemaakt van de bestaande SharePoint-sites en de eigenaren van de sites.
 • Ik heb de eigenaren benaderd en geïnformeerd over de aanstaande migratie.
 • Samen met de eigenaren heb ik bepaald wat er gemigreerd moest worden. Hierbij heb ik rekening gehouden of de inhoud van de sites samengevoegd of opgedeeld moest worden, zodat de nieuwe sites volgens de huidige organisatiestructuur konden worden opgezet.
 • Ik heb de verzoeken tot migratie ingediend bij het uitvoerende team van de ICT-afdeling en vervolgens de eigenaren op de hoogte gehouden van het migratieproces.

Getronics, Eindhoven/Den Bosch
Content Manager 2006 – 2010

 • Voor de eigen afdeling heb ik gefaciliteerd in kwaliteitshandboeken voor klant specifieke informatie op het SharePoint intranet.
 • Ik heb voor de eigen afdeling SharePoint sites beschikbaar gesteld of verwijderd.
 • Indien nodig heb ik functionele ondersteuning geboden bij gebruikersvragen over en/of autorisatieverzoeken voor de SharePointsites.

Getronics, Den Bosch/Rotterdam
System Administrator 1998 – 2010

In deze periode heb ik voor verschillende klanten in de regio servicedesk, 1e en 2e-lijns supportwerkzaamheden uitgevoerd. De werkzaamheden bestonden uit:

 • Registratie van incidenten en oplossen van deze incidenten. Waar nodig incidenten doorzetten naar specialisten.
 • Proactief beheer zoals systeem monitoring, back-up controle en viruspreventie.
 • Waar nodig systeem monitoring, back-up of viruspreventie bijsturen.
 • Incidenten rapporteren aan de servicedesk.
 • Problemen rapporteren bij Service Delivery Managers.

Klanten in deze periode waren o.a.: Mars in Veghel, PD&E Automotive in Helmond (voorheen NedCar), Philips in Eindhoven en ruim 30 andere MKB klanten.


Getronics, Den Bosch
Team Coördinator 1997 – 1998

Als team coördinator was ik betrokken bij het landelijke Windows NT migratieproject van de belastingdienst.

 • Ik was de contactpersoon voor het regioteam Zuid/Oost-Nederland.
 • Bezoeken aan de belasting- en douanekantoren in de regio werden door mij gepland.
 • Samen met het team heb ik inventarisaties gemaakt van de applicaties die op de verschillende kantoren in de regio werden gebruikt.
 • Ik heb contact gehouden met applicatiebeheerders om ze informeren over het wel/niet saneren van applicaties en indien nodig geadviseerd over alternatieven.
 • Samen met het team heb ik de overgebleven applicaties getest op het nieuwe Windows NT-platform.

Getronics, Rotterdam
Project Engineer 1994 – 1997

Voor de belastingdienst heb ik op projectbasis verschillende uitgevoerd:

 • Ik heb op als helpdesk-, 1e en 2e-lijns supportmedewerker voor de belastingkantoren Tilburg, Eindhoven en Venlo gewerkt.
 • Ik heb tijdens de verhuizing van belastingkantoor Rotterdam, het ICTteam ondersteund met hun dagelijkse werkzaamheden.
 • Ik heb voor verhuisprojecten van belasting- en douanekantoren voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd en nazorg geleverd met betrekking tot servers en werkplekken.
 • Ik heb landelijk op belasting- en douanekantoren werkplekken en
  servers geïnstalleerd.

Neven activiteiten – Vrijwilligerswerk

Judovereniging Sandokan, Best
Bestuurslid 2016 – heden

Samen met de eigenaar werk ik aan de reorganisatie van de judovereniging. Er moet een nieuw bestuur komen en voor veel taken worden vrijwilligers gezocht, zodat de eigenaar zich kan concentreren op het geven van judo-les.

Stichting Bewonersoverleg “De Leeuwerik”, Best
Secretaris 2013 – heden

Als bestuurslid behartig ik de belangen van de bewoners van de wijk op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, verkeer, milieu,
groenvoorziening, etc.

 • Ik verzorg en archiveer de correspondentie tussen de gemeente, de stichting en de bewoners van de wijk.
 • Samen met het bestuur mobiliseer en enthousiasmeer ik bewoners om participatieprojecten te organiseren of daaraan deel te nemen.
 • Ik organiseren overleggen, stel de agenda op en schrijf notulen.
 • Ik onderhoud de website en maak de nieuwsbrief.

Kindcentrum “Platijn” (voorheen Wilhelminaschool), Best
Oudergeleding Medezeggenschapsraad 2012 – heden

Als ouder participeer ik in de medezeggenschapsraad. Ik ben o.a. betrokken geweest bij:

 • De selectieprocedure voor een nieuwe directeur.
 • Het fusietraject van de Wilhelminaschool met Kindcentrum Platijn.

Redacteur Schoolkrant 2011 – 2015

 • In overleg met het onderwijzend personeel, directie en ouders heb ik de inhoud van de krant bepaald.
 • Ik heb aangeleverde artikelen gecontroleerd en verzorg de opmaak van de schoolkrant tot een definitieve print en/of website artikel.

Scholing

Opleidingen & Curssusen

Scholing

Opleidingen & Curssusen

M.B.O. – Technische Informatica – Crabeth College – 1989 – 1994

 • Hardware
 • Programmeren
 • Automatiseringsprocessen
 • Bedrijfskundige vakken
 • Beheer & Ondersteuning
 • Gegevensstructuren

K.M.B.O. – ECABO Assistent Microcomputer
1988 – 1989

 • AMBI-I1 (Basiskennis Informatica 1)
 • AMBI-M1 (Assistent Microcomputers)
 • AMBI-MG2 (Systemen en Toepassingen)

M.A.V.O. – Prins Willem-Alexanderschool
1983 – 1988

 • Nederlands
 • Engels
 • Wiskunde
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Handelskennis

Overige Trainingen en Opleidingen

 • HBO IT-Projectmanagement – LOI – 2014 (in opleiding)
 • Agile Scrum Master – Mentorum – 2014
 • Advanced Solutions of Microsoft SharePoint 2013 (MS 70-332) – Firebrand – 2013
 • Core Solutions of Microsoft SharePoint 2013 (MS 70-331) – Firebrand – 2013
 • HBO Contentmanagement – LOI – 2012
 • Configuring and Managing Microsoft SharePoint 2010 (MS 10174) – MasterIT – 2011
 • Time Management – Schoevers – 2011
 • ITIL v3 Foundation – Getronics Consulting – 2008
 • Basiskennis Kwaliteitsbeheer – NCOI – 2007
 • Installing, Configuring and Administering Microsoft Windows XP (MS 070-270) – Getronics – 2003
 • IT-Service Management – Getronics – 2000
 • Meesterschap – Getronics – 1999
 • IntraNetWare 4.11 Advanced Administration – Getronics – 1997
 • Novell Netware 4.11 Administration – Getronics – 1997
 • Supporting Microsoft Windows NT 4 – DataBrain – 1997
 • Unix AT&T Basis – Getronics – 1996
 • Token-Ring – Getronics – 1996
 • TCP-IP – Getronics – 1996
 • Novell NetWare 4.1 Basis – Getronics – 1996
 • Supporting Microsoft Windows NT 4 – DataBrain – 1996
 • Administring Microsoft Windows NT 4.x – DataBrain – 1996

Hoewel ik veel opleidingen heb gevolgd, ben ik iemand die de meeste kennis haalt uit concrete (werk)situaties.

Kennis

Vaardigheden & Interesses

Kennis

Vaardigheden & Interesses

Competenties

Communicatief
Creatief
Initiatief
Klantgerichtheid
Kwaliteitsbesef
Samenwerken
Stressbestendigheid
Zorgvuldigheid

Talen

Nederlands
Engels
Duits

ICT Kennis

ITIL Foundations
Servicedesk
Service Delivery
Service Management Tooling
MS Active Directory
MS Windows
MS Office
MS Visio
MS Project
MS SharePoint
Adobe Photoshop
Adobe Lightroom
Adobe InDesign

Rijbewijs B


Interesses

 • Spoorwegen
 • Fotografie

Refereties

Wat zeggen anderen over mij?

Refereties

Wat zeggen anderen over mij?

Why you need to get Marcel in your team?

Marcel has shown a high level of commitment, taking initiative leading to quality improvement both in approaches as well as deliverables and providing great support in data analyses and reporting by excellent excel and database skills.

Marcel was a valuable team member and player in an agile team of 4 international people achieving great results for Philips!

It is a pleasure working with Marcel and I can definitely recommend Marcel as your team resource/member.

Marcel van den Broek - Interim Program Manager - Philips

 

Marcel is a detailed-oriented professional -strong in its fields- who watches the balance sheet without losing sight of strategic objective.

Theo Melissen - Business Line Zakelijke Markt

 

Contact

Hoe ben ik te bereiken?

Zoveel manier op in contact te komen met elkaar. Waar jij de voorkeur ook voor mag hebben, ik zal snel reageren!

Contact

Hoe ben ik te bereiken?

Klompenmaker 42
5683 NE Best Nederland
(+31) 06 81 31 30 81

In deze moderne tijd van multimedia, kan je jezelf een beeld scheppen van een ander door rond te surfen op internet. Dit is mede de reden geweest voor deze website. Echter krijg je in een persoonlijke ontmoeting echt een duidelijk beeld van iemand. Ik sta open voor verkennende gespreken en kom graag langs om elkaar beter te leren kennen.